Activiteiten “Onze Kerk In Het Dorp” (OKIHDO)

OKIHDO

Wij zijn : “OKIHDO” 

Onze Kerk In Het Dorp.

De O van Ontmoeten, De K van Kunst, de I van Inspiratie, De H van Hulp, de D van Duurzaam, De O van Overtuiging.

Dit is onze kapstok waaraan wij vele nieuwe activiteiten gaan hangen, die samen concreet gaan maken wat wij een tijd geleden als voornemen hebben uitgesproken en gedeeld.

Namelijk: Kerk in het Dorp zijn, de deuren open naar de buitenwereld en een veilige, warme, inspirerende plek bieden voor wie zin en verbinding zoekt.

Wilt u meer weten? Benader ons persoonlijk of bezoek onze activiteiten.

Wilt u zich aansluiten als vrijwilliger of mee denken bij het bedenken en organiseren?

Wij gaan graag met u in gesprek om kennis te maken en te onderzoeken of we tot een vruchtbare inspirerende samenwerking kunnen komen.

Onze organisatie gaat onder de eindverantwoordelijkheid van de Kerkenraad van De Samenvaart (PKN) zelfstandig ondernemen en groeien. Daar zijn we van overtuigd. We zien het al gebeuren:

De O van Ontmoeten
Op maandag 8 juli aanstaande is de eerste Ontmoetingsmaaltijd.
Er is een team samengesteld die al volop bezig is met de voorbereidingen.
We verwachten deze maaltijden in de toekomst misschien een keer in de maand te gaan houden.

De I van Inspiratie
Afgelopen maand hadden we een meditatief concert. Het was een prachtige avond. De tickets waren uitverkocht. Een van de deelnemers merkte op: “eindelijk is er een keer zoiets in onze omgeving georganiseerd! Dit mag van mij vaker !

Dit zijn twee voorbeelden van activiteiten die al plaatsvinden, we hebben veel ideeën voor het invullen van de overige pijlers, voelt u er voor mee te helpen? Meldt u zich bij onderstaande personen.

De plaats is: Kerkje Anna Paulowna, Molenvaart 21  te Anna Paulowna en de ernaast gelegen “Oude Pastorie” Molenvaart 23.
Waar wij vergaderruimte, en een gezellige huiskamer hebben en tevens een professionele keuken .

Contact  voor nadere informatie bij de betreffende activiteit zie aldaar.

Voor algemene informatie over  “OKIHDO”:
Monique Doppenberg:  tel. 06-46456014
Ab Vogel:                      tel. 06-83889821

OKIHDO 
Anna Paulowna